cách đánh trống đội nghi thức

Trống đội không thể thiếu được trong các nghi lễ khai giảng của trường học,để đánh được những bài hay và chuẩn chỉ,các em học sinh phải tập trước nửa tháng để chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu năm học mới.
Phần Nghi Thức – Đội Trống Kèn NTN Cần Thơ trình bày tại liên hoan tiếng kèn đội ta lần 4 gồm có
1. Trống Chào Cờ
2. Quốc Ca
3. Đội Ca
4. Âm vang hào khí thăng long.
Các bài Trống đội
Sau khi kết thúc tiết học, học viên có khả năng:
– Hiểu được cách thực hiện các bài trống quy định trong Nghi thức Đội
– Đánh được các bài trống quy định
– Biết hướng dẫn đội viên đánh các bài trống quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
hoạt động 1: thực hành các nhịp trống cơ bản
các nhịp trống cơ bản
1 2 1 2 1 2
pt pt pt
2 1 2 1 2 1
tp tp tp
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
p t p t p p t p t p
1 2 1 1 2 1 1 2 1
p t p p t p p t p
1 2 3 4 5 6 7 8 9
hoạt động 2: thực hành các bài trống quy định
trống chào cờ

Trống đội
? ? ? ? ?
1 2 3 4 5 . 1 2 . 1 1
1 2 3 4 5 . 1 2 . 1 2
1 2 3 4 5 . 1 2 . 1 3
1 2 3 4 5 . 1 2 . 1 4
1 2 3 4 5 . 1 2 . 1 5
? 2 ? 4 ? 6 ? 8 ?
Trống chào cờ đánh 3 lần
– giữa mỗi lần nghỉ một nhịp
– Số in đậm chỉ nhịp đệm của trống cái
trống hành tiến
? – 1 2 3 4 5
? – 1 2 3 4 5 6 7
? 2 3 -1 2 3 4 5
? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
? . 2 . ? – ? . 2 . ?
1 . 2 . ? – 1 2 3 4 ? 6 7
? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
trống chào mừng
1-12345 .678 9 10 – 12345 –
121 . 122 . 123 . 12345 . 121 . 122
Trống chào mừng đánh 3 lần
trống quốc ca
? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 ? – ? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
Nam… Cứu.. Dồn… Xa
? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
máu.. nước… Xa… Ca
? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
Quang… Thù… Thắng…. khu
? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 ? . ? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
dân.. Ngừng.. Ra… Tiến… Cùng.. lên
? 2 ? . ? 2 3 4 ? 6 7 8 ?
Nam… bền
trống đội ca
1 2 3 . 2 2 3 . 3 2 3 . 1 .1 2 3 4 5
nhau.. thanh .. gắng… Hồ
1 2 3 . 2 2 3 . 3 2 3 . 1 .1 2 3 4 5
ta … Tim… Danh… nhà
1. 1 2 3 4 5
tiến(2)
1. 1 2 3 4 5
ta…
1 2 3 . 2 2 3 . 3 2 3 . 1 1 2 3 4 5
yêu.. động.. đua… xa
Trống chiến thắng
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4  1  1 
   
Sè in ®Ëm chØ nhÞp ®Öm cña trèng c¸i
Trống cổ động
2 
1 2 
1 2  4  6 
1 2 
1 2 
2  4  6 
1 ?
1 ?
1 ? đánh 2 lượt
1 ?
1 ?
1 2 3 4 ?
11
11
1 1
1 1
11
1 1
1 2 3 4
Đánh 4 hồi
đội hình – đội ngũ
1. Đội hình hàng dọc
a. Phân đội hàng dọc
Phân đội trưởng đứng đầu phân đội phó đứng cuối, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao.
– Cách tập hợp đội hình phân đội hàng dọc: Phân đội trưởng hô khẩu lệnh

Phân đội tập hợp đồng thời giơ cánh tay trái lên trên, 5 ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng vào thân người và áp sát thân người. Dứt động lệnh các bạn đội viên lần lượt vào hàng theo thứ tự từ thấp đến cao, cuối cùng là phân đội phó. Người đầu tiên trong phân đội chạy đến vị trí phù hợp, giơ tay trái ra phía trước chạm vai trái phân đội trưởng, bỏ tay xuống về tư thế nghiêm. Khi đội viên đầu tiên chạm tay trái vào vai trái phân đội trưởng phân đội trưởng về vị trí chỉ huy điều khiển đơn vị
phân
đội
Chỉnh đốn phân đội hàng dọc.
Khẩu lệnh “nhìn trước thẳng” sau động lệnh “thẳng” đội viên nhìn gáy người trước, tay trái giơ thẳng,lòng bàn nghiêng, các ngón tay khép kín và chạm vào vai trái người đứng trước.khi nghe khẩu lệnh “thôi” bỏ tay xuống và trở về tư thế nghiêm.
đội hình – đội ngũ
b. Chi đội hàng dọc
Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội còn lại theo thứ tự đứng bên trái phân đội 1
– Cách tập hợp đội hình chi đội hàng dọc: chi đội trưởng hô khẩu lệnh  chi đội tập hợp) đồng thời giơ cánh tay trái lên trên, 5 ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng vào thân người và áp sát thân người. Dứt động lệnh các bạn đội viên trong chi đội chạy tại chỗ rồi chạy theo phân đội trưởng phân đội mình. Phân đội trưởng phân đội 1 dẫn các bạn ĐV phân đội mình chạy đúng hướng đúng điểm “rót” , PĐT phân đội 1 tói chạm tay trái lên vai trái chỉ huy ,bỏ tay xuống và trở về tư thế nghiêm, đồng thời chỉ huy tách ra khỏi đội hình và trở về vị trí trung tâm để điều khiển đội hình. Phân đội 2 thực hiện tương tự và xếp hàng đứng bên trái phân đội 1, cứ như thế thực hiện hết phân đội cuối.

Gọi điện Chỉ Đường
Facebook chat