Trống Đội , hướng dẫn đánh trống đoàn đội chuẩn

 trống đội yamaha

hình ảnh Trống Đội không thể thiếu trong mảng sinh hoạt Đội. Được coi như là một cách giáo dục về văn thể mỹ cho học sinh bên cạnh các kiến thức học trên lớp. Sinh hoạt Đội  gồm có các phần tìm hiểu kiến thức về truyền thống Đội, các nghi thức sinh hoạt, cách đánh trống Đội,thi nghi thức Đội và cần có các đồng phục, sổ sách, bộ trống Đội, cờ, huy hiệu… phục vụ.

Sau đây Thăng Long xin giới thiệu các bạn đánh các bài trống đội chuẩn và hay nhất.

Trống Cái: *
Trống con: số  
 1.TRỐNG CHÀO MỪNG: 
                                                               *        *            *             *
                                          1. 12345 –   12345  –    12345
                                                        *     *      *         *       *     *
                                                  123-123 -123- 12345 – 123-123
2.TRỐNG CHÀO CỜ:
                                   *****   12345*    –        12*   –        11*
                                                12345*        –        12*   –        12*
                                                12345*        –        12*   –        13*
                                                12345*        –        12*   –        14*
                                                12345*        –        12*   –        15*                                                                        1*23*45*67*89*
3. TRỐNG HÀNH TIẾN:
                                             *        *   *        *         *        *
                                          1.12345 –   1.1234567  –   123 12345-
                                                                   *  *   *  *
                                                   1*2345*6789*– 121 – 121 – 123* .12345*67-
                                                   1*2345*6789*

 

4.TRỐNG QUỐC CA:

                              * * *                        * * *                            * * *

                         1 2  3                        2 2 3                           3 2 3

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang

                                                                          * * *                                  * * *

                                          1*2345*6789*         1 2 3                                  3 2 3

trên đường gập gềnh xa.               Cờ in máu chiến thắng vang hồn nước,

                        * * *                                                                      * * *

                    3 2  3                               1*2345*6789*                  1 2 3

 súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.              Đường vinh quang xây

                   * * *                   * * *

                2 2 3                   3 2 3                                    1*2345*6789*

xác quân thù,     thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.                  Vì nhân

 * * *                          * * *                   * * *             * * *      * * *

1 2  3                          2 2 3                   3 2 3             4 2 3      5 2 3

dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau ra sa trường, tiến lên. Cùng tiến

                                                           * * *

     1*2345*6789*                              1 2  3                   1*2345*6789*

lên…                 Nước non Việt  Nam ta. Vững bền.

 

6.TRỐNG ĐỘI CA

            * * *                                         * * *                          * * *

          1 2  3                                        2 2 3                          3 2 3

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên. Cố gắng xứng đáng

                               *      *           * * *                                * * *

                          1.23*1         1 2 3                                2 2 3

cháu ngoan Bác Hồ.   Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai quyết

            * * *                                           *         *       *           *

          3 2 3                                           1.123*1       1.123*2

xứng danh, thiếu niên anh dũng nước nhà.    Quyết tiến bước dưới quốc kỳ

                                   *          *                                      * * *

                              1.123*3                                      1 2 3

thắm tươi, anh em ta     yêu tổ quốc suốt đời. Cùng yêu nhân dân yêu

                        * * *                    * * *                                   *         *

                    2 2  3                   3 2 3                                    1.123*1

Gọi điện Chỉ Đường
Facebook chat