Trống Đọi Tam

Giá: Liên Hệ

Mua Ngay

Làng Trống Đọi Tam có 350 hộ thì cả 350 hộ đều theo nghề làm trống. Cơ sở sản xuất trống thăng long cũng là  cơ sở sản xuất trống lớn nhất, nhì Đọi Tam cho biết từ đầu năm, cơ sở của ông đã xuất vài nghìn quả trống các loại. Tính cả thôn lên tới vài trăm nghìn quả. Chỉ riêng dịp Tết âm lịch này, cơ sở của ông đã nhận đơn đặt hàng tới gần 1.000 quả.

Gọi điện Chỉ Đường
Facebook chat