ý nghĩa sâu sắc của trống chùa

Trống chùa là một loại nhạc cụ phổ quát và chẳng thể thiếu trong những nghi lễ  của Phật giáo cũng như những ngôi chùa ở Việt Nam. Mục đích chính của tiếng Trống chùa là giữ trường canh cho tất cả mọi người tụng kinh trong những buổi lễ, theo nhạc điệu nhịp nhàng, thảnh thơi, để phát thực bụng kính với Tam Bảo và cùng nhau sống theo lời dạy của Ðức Phật, mà tinh tấn cho con người trên con đường giải thoát và giác ngộ.

Trong những lúc bắt đầu hành lễ, người ta thường thỉnh chuông, đánh Trống chùa, hay gõ mõ. Đây là việc làm mang ngầm ý thỉnh cầu Đức Phật chứng minh và đồng thời nó cũng là điều nhắc nhở cho tất cả mọi người đang hiện diện cùng nhau trở về với Chánh niệm, nơi chánh điện.

trống chùa

Chuông đồng và trống hay gõ mõ cũng là một pháp tu Chánh niệm,vì những người có chánh niệm khi họ đánh chuông trống hay là gõ mõ, thì những âm thanh giao động ngân vang, đều đặn, khoan thai, phát ra để đánh thức và chuyển hoá năng lực thính âm của mọi người xung quanh chuyên chú vào những lời kinh pháp, mặc dầu chỉ là hình thức, nhưng nếu như hiểu được ý nghĩa và nội dung về việc dùng là đạt được thành tựu vẹn toàn trong việc thực hành muốn làm của chính mình.

Chuông, trống, mõ, mỗi thứ đều mang một ý nghĩa đặc biệt và những pháp thức riêng, khi dùng trong các nghi lễ Phật. Do đó tại sao chuông, trống, mõ có nhiều hình thức và những hình dạng khác nhau.

Quan niệm đơn giản dễ hiểu chuông, trống, mõ chỉ là những vật dùng để phụ trợ cho con người dễ dàng trở về với chánh niệm, trong lúc tụng kinh hay hành thiền. Sống trong cảnh đời bất toàn, nên phải học cái tương đối và hài lòng nó, không nên bày biện theo nhu cầu của những nghi tiết cầu kỳ, rồi sẽ bị mắc kẹt vào đó, khi không có các dụng cụ để thực hiện theo những nhu cầu đặt ra. song song, tùy theo sức khỏe của mình, có khi mình có khả năng tụng niệm, lớn tiếng hay nhỏ tiếng và có khi là mình chỉ niệm thầm trong miệng. cả thảy đều do mình chủ động theo khả năng của bản thân và ngoại cảnh cho phép.

 

Gọi điện Chỉ Đường
Facebook chat